top of page

Välkommen

Vi är ett arkitektkontor i Mariehamn som, med över 20 år av erfarenhet, bedriver noggrann projektering inför skapandet av god arkitektur med enkla lösningar anpassade efter kundens behov. Vår främsta målsättning är att, för var och en unik plats, skapa genomförbara helhetslösningar och försköna samt utveckla den byggda miljön.

bottom of page