top of page
Sedumtak1_edited
Sedumtak4_edited
Sedumtak2
Sadeltak3
Sedumtak1_edited
Sedumtak4_edited
Sadeltak2

MIRA Arkitektstudio Ab har, sedan starten 1993, utvecklats till ett av de största arkitektkontoren som idag har sin verksamhet på Åland.

Vår målsättning är att genom noggrann projektering skapa god arkitektur med enkla lösningar anpassade efter kundens behov. Vi har mycket bred kompetens och en engagerad personal. Eftersom vi bedriver vår verksamhet i Mariehamn är det lätt för oss att närvara på möten och träffa kunder personligen.

Om oss

Vision

 

Vårt mål är god arkitektur, att för varje unik plats skapa genomförbara helhetslösninar och att försköna och utveckla den byggda miljön.

Det byggda formens rum inne och ute. Vi vill

skapa rum med egen karaktär, där människan står i centrum, som tar hänsyn till platsens identitet, som spelar tiden och som samtidigt består. Kvaliteten på det vi gör påverkar människans livskvalitet och oavsett uppgiften är stor eller liten är vi alltid lika engagerade.

Kvalitetspolicy 

 

Vi skall ständigt utveckla vår kunskaps- och kompetensnivå innefattande kvalitetsarbete och kvalitetsbegrepp. Kvalitetsarbeten skall ses som en naturlig, integrerad del av företagets organisation. Checklistor för eget och underkonsults arbete skall upprättas för varje projekt. Nöjda och återkommande kunder är en förutsättning för vår verksamhet.

 

Kvalitetsmål

 

Vårt kvalitetsmål är att alla våra tjänster skall uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar och ställda kvalitetsfodringar. Hela vår verksamhet skall hålla en hög kvalitetsnivå som även inbegriper begreppet arkitektur.

 

Kvalitets- och miljöplaner

 

Vid behov upprättar vi en kvalitetsplan för projektet. Som stöd för att uppnå uppställda kvalitetskrav finns administrativa rutiner och checklistor/egenkontrollplaner som beskriver hur arbetet skall bedrivas. Kvalitetsplan, miljöprogram och miljöplan upprättas i samarbete med beställaren och med utgångspunkt från dennes egna kvalitetssystem, miljöpolicy och önskemål. All ritningsrevidering sker i enlighet med AMA.

 

Cadprojektering

 

Vi utför, sedan 25 år tillbaks, all projektering i datormiljö. Vi arbetar med kraftfulla PC-arbetsstationer och CAD-programvara: AutoCad, ArchiCad. Bildbearbetning sker främst i Artlantis, Photoshop och Panorama factory.

 

Övrigt

 

Vi har, sedan tidigare, erfarenhet av att jobba med stora projekt med många olika intressegrupper. (Främst då i form av projekteringsledare/ansvarig arkitekt för pendeltågsstationer runt i Stockholm med många inblandade parter såsom kommuner, näringsliv, lokaltrafik, pendeltågstrafik mm.)

 

 

 

 

bottom of page